trimethyl(phenylmethyl)-Stannane

  • 基本信息
  • 物化性质
  • 下游产品

trimethyl(phenylmethyl)-Stannane 基本信息

中文名称:
trimethyl(phenylmethyl)-Stannane 
中文别名:
trimethyl(phenylmethyl)-Stannane 
英文名称:
trimethyl(phenylmethyl)-Stannane
英文别名:
trimethyl(phenylmethyl)-Stannane;
1-[(Trimethylstannyl)methyl]benzene;
Benzyltrimethylstannane;
Benzyltrimethyltin(IV);
Trimethyl(phenylmethyl)stannane;
Trimethylbenzylstannane 
CAS No.:
4314-94-7
分 子 式:
C10H16Sn
分 子 量:
254.93500
精确分子量:
256.02700
PSA:
0.00000
InChI:
The Key: HJSFAHKFVZTLRU-UHFFFAOYSA-N
分子结构式:
SDS:
查看

trimethyl(phenylmethyl)-Stannane 物化性质

沸点:
238.1°C at 760 mmHg
闪点:
98.7°C

trimethyl(phenylmethyl)-Stannane 下游产品

推荐供应商更多供应商>>